Жените од руралните средини ги испраќаат своите видео пораки за справување со Корона кризата

Жените во руралните средини говорат за предизвиците со кои што се соочуваат секоjдневно во услови на Корона криза. Видео пораките кои што ни ги испраќаат се моќни, jасни и треба да допрат до секоj од нас. Треба сите да слушнеме и да видиме што тие ни порачуваат, но и што е потребно за полесно да се справат и да ги надминат последиците од вирусот Ковид 19, а коj што особено се одрази на продлабочување на родовиот jаз особено во руралните средини.

Да jа прошириме оваа видео приказна и да ги направиме ВИДЛИВИ проблемите, но и можните решениjа за економска и социjална инклузиjа на жените од руралните средини.

Видео приказната е изработена во рамките на проекот “Ковид 19 и гласот на жената од руралната средина“,  спроведуван од Рурална Коалициjа, а финансиски поддржан во рамките на програмата на Цивика Мобилитас.