Прва работилница за Стратешко планирање

Отпочна процесот на стратешко планирање на Коалицијата… Првата средба со конструктивни предлози и идеи, но и проблеми и решенија кои што се јавуваат во секторот земјоделство и рурален развој се одржа во Куманово, а партнерите, како и надворешните соработници на организацијата ги дадоа своите видувања за организацијата и во која насока треба истата да продолжи да се развива во наредниот четиригодишен период Работилницата се организираше во рамките на проектот “Преку регулирана транспарентност и отчетност до партиципативна и одржлива Рурална Коалициjа“ коj што е ре-грантиран во рамките на програмата “Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации” коjа што jа спроведува Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС, со Balkan Civil Society Development Network и Центар за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС), во периодот од 2018 до 2021 година, а финансирана од Европската Унија #ЕУ Благодарност до сите наши соработници кои што активно придонесуваат да се изгради одржлива и партиципативна Коалиција