Дигитална агенда, но и достапноста на е-услугите во руралните средини ќе биде една од темите на кои што ќе работи Рурална Коалиција во наредните 18 месеци.

Објавено на 1.18.2021 Проектот Дигитализација во земјделството – СЕГА! ќе се реализира 18 месеци на територијата на 5 општини и тоа: Кривогаштани,Старо Нагоричане,Врапчиште,Кичево и Струмица. Истиот ќе има за цел да се зголеми довербата на електронското издавање на докуемтни од страна на институциите,  но исто така и да се зголеми...

повеќе

Вмрежувањето и заедничката соработка ја затворија 2020 година

Датум на објава: 31.12.2020 На самиот крај на 2020 година Рурална Коалиција потпиша уште еден меморандум за соработка и тоа овој пат со Банката за храна – Храна за сите. Двете организации заедничката соработка ја градат подолг временски период, па се појави и потребата од нејзино официјализирање како би се...

повеќе

Рурална Коалиција ќе го гради првиот виртуелен локален пазар на земјоделски производи со обезбедена поддршка од донаторскиот кружок 2020

Датум на објава: 30.12.2020 Над 150 граѓани се здружија паметно а преку 60 граѓани донираа веќе 445.000 денари за иницијативи што долгорочно ја унапредуваат благосостојбата на граѓаните и заедниците и тоа за три граѓански организации: Здружение за дислексија Ајнштајн, ДПД – Свети Николе и Рурална Коалиција. Благодарение на бизнис секторот,граѓанските...

повеќе

Кампањата “Различни пакетчиња за различна нова година” со која што се промовира локалното производство на здрава храна за прв пат влезе и во градинките

Градинката “Олга Мицеска” од Кичево е првата градинка во нашата држава која што се приклучи кон кампањата за промоција и поддршка на локалното производство на храна преку делење на пакетчиња со здрава храна на 150 деца кои што се згрижени во градинката. Дополнително, се потпиша и меморандум за соработка токму...

повеќе