Едукативно видено за е-директни плаќања(субвенции)

Објавено на 20.09.2021 година.

Погледнете го и второто едукативно видео изработено во рамките на проектот “Дигитализациjа во земjоделството СЕГА!” кое што на практичен и едноставен начин го објаснува и разјаснува електронското аплицирање за директните плаќања, односно субвенциите како најголема финансиска поддршка во секторот земјоделство и рурален развој. 

Видеото има за цел да го зголеми електронското аплицирање за субвенции страна на земјоделците и на таков начин да ги направи достапни електронските услуги на институциите до граѓаните, а кои што во исто време штедат и време и пари и ги прават услугите достапни до вратата на секое земјоделско стопанство.

Рурална Коалиција е една од трите организации кои што управуваат со локалните центри за е-поддршка кои што се финансиски поддржани во рамките на проектот Increasing Civic Engagement in the Digital Agenda