Објавен е вториот број на Агро-руралниот информатор

Објавено на 31.08.2021 година.

Денот го завршуваме со новиот број на агро-руралниот информатор кој што го издава Рурална Коалиција и всушност прави ретроспектива на најважните настани кои што се случуваат во период од 6 месеци, па така овој број го дава прегледот на периодот јануари-јуни 2021 година.
 
Прочитајте за активностите на Рурална Коалиција, за нејзините 50 здруженија-членки, но исто така и за најважните активности во секторот кои што ја одбележаа првата половина од 2021 година.
 
Агро-руралниот информатор е достапен на следниот линк а истиот е изготвен како дел од годишната програма за работа на Рурална Коалиција финансирана преку институционален грант на Civica Mobilitas.