Се ближи крајот на менторската поддршка во рамките на програмата на EU TACSO 3

Објавено на: 14.09.2021 година.

Активностите во Рурална Коалиција во полн ек и тоа на повеќе полиња истовремено, а особено значајни ни се активностите преку кои што вложуваме во нашиот институционален и организациски развој.
 
Стратегијата и акцискиот план за застапување речиси готови, а благодарение на менторството на Д-р. Симонида Кацарска и поддршката на Проектот за техничка поддршка на граѓанските организации во Западен Балкан и Турција (EU TACSO 3) EU TACSO.
 
Следете не и наскоро ќе може да ги дознаете активностите и иницијативите кон кои што ќе може да ни се придружите во застапувањето пред институциите, но и пред донаторите.