Жените од руралните средини и предизвиците во дигитализацијата

Објавено на: 13.09.2021 година.
 
Рурална Коалиција денес беше една од граѓанските организации од Западен Балкан која што дискутираше на темата: Жените и дигитализацијата, а при тоа изнесувајќи ги предизвиците со кои што се соочуваат жените во руралните средини кога е во прашање дигитализацијата
 
Главните акции кои што треба да бидат превземени во насока на надминување на предизвиците и јазовите кои што се јавуваат кога се во прашање жените и дигиталната трансформација се превземање на заеднички напори на сите засегнати страни и тоа во делот на дисеминација на информации, зголемување на дигиталната/компјутерска писменост, мапирање на потребните знаења за дигиталните вештини кои што на жените од руралните средини ќе им помогнат во нивната дигитална комуникација и промоција на она кое што го произведуваат и продаваат, понатаму јакнење на свеста кај жените за родоваѕа еднаковст и дигитализацијата, вклучување на бизнис секторот во процесите, но исто така и вклучување на донаторите особено во делот на финансирањето на ваквите заложби, но и во делот на нивната имплементација на терен, а на највисоко ниво беше ставена регионалната соработка и размена на искуства во земјите од Западен Балкан+Турција
 
Ваквите консултации беа последователна активност на истражувањето спроведено од UN Women а посветено на жените и дигитализацијата
 
Годишниот план за работа на Рурална Коалиција е поддржан со институционален грант во програмата на Civica Mobilitas