Наша тезга започнува да ја пишува својата приказна

Oбјавено на 30.06.2021 година.

Наша тезга ќе го прави спојот на локалното производство, ама и на животните приказни на жените производителки во руралните средини.

Наша тезга е замислено навистина да биде нашето локално виртуелно место каде што ќе може да се видат производите, да се дознае приказната за нив, па дури потоа да се купат.

Тоа го направивме и практично со поставувањето на тезгите во општина Неготино каде што се презентираше, прашуваше ама и дегустираше.

Ни следува долго и работно лето за тезгите навистина да ни изгледаат речиси совршено, а за тоа ќе ни биде потребна и Вашата помош.

На линкот подолу може да ја видите првичната верзија на Наша Тезга и да ги дадете Вашите коментари и идеи што би сакале да видите и како според Вас треба да изгледа нашата, а и ваша локална тезга на храна.

Кликнете тука за да го видите пазарот.

Оваа активност е дел од годишниот план за работа на Рурална Коалиција поддржан преку институционален грант на Civica Mobilitas а истата ќе се развива понатаму со средствата добиени од Донаторскиот кружок на Konekt а со студентите од Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) кои што ни ја работат платформата не спои Increasing Market Employability – IMEза да го видите пазарот.