Погледнете го интервјуто на извршната директорка на Рурална Коалиција, Лилјана К. Јоноски дадено за регионалниот инфопортал Инфо Компас

Објавено на 23.04.2021 година.

Погледнете го интервјуто на извршната директорка на Рурална Коалиција, Лилјана К. Јоноски дадено за регионалниот инфопортал Инфо Компас каде што говориме за потребата од дигитализација и модернизација на македонскиот аграр, но и за тоа колку, како и дали воопшто земјоделците се запознаени со е-услугите и начинот на нивно користење.

Само 19% од жителите во руралните средини во 6 планински региони досега користеле е-услуга и тоа најчесто поврзана со електронско аплицирање за субвенции, издавање на е-потврди за статусот на вработувањето, изводи од матична книга на родени и имотни листови.

64% пак од земјоделците преферираат да одат на шалтер или пак да се информираат за потребите и услугите по пат на телефон преку директен контакт со вработените во институциите, но интересен е фактот дека употребата на социјалните мрежи за информирање е во пораст, па така ваквиот вид на информирање се користи дури кај 60% од жителите во руралните средини, а на трето место доаѓаат Тв и радиото како медиуми.

Целото интервју може да го погледнете тука.