Верувајќи во заедничкото работење и здруженото делување, Рурална Коалиција стана членка на платформата за родова еднаквост.

Објавено на: 12.04.2021 година.

Верувајќи во заедничкото работење и здруженото делување, Рурална Коалиција стана членка на платформата за родова еднаквост.

Размена на искуства, експертиза, знаења, делување на терен ни се и тоа како потребни кога станува збор за унапредување на родовата рамноправност и еднаквост во руралните средини.

Благодарност до можноста да делуваме заеднички за родово-еднакво и родово-сензитивно општество на секоја педа од нашата територија.

Повеќе информации за платформата може да најдете тука.