Гостување на извршната директорка на Рурална Коалиција во ТВ 24

Објавено на:29.01.2021

Жените во земјоделството се на маргините на оваа гранка од општеството и од економијата.Што треба да се направи за да се подобри нивниот статус? Дали државата треба да обрне особено поголемо внимание кон земјоделките? Како тие заеднички да си помогнат, здружувајќи се. Ова беше само една од темите на кои што говореше извршната директорка на Рурална Коалиција, Лилјана Јоноски, во студио 10, на ТВ 24 со Огнен Јанески.