Обука за практично застапување на барањата на жените од руралните средини

Датум: 08 октомври 2020

 

Одржана обука за практично застапување на барањата на жените од руралните средини

 

На денешната обука одржана во Гостивар, а во насока на унапредување на родовата еднаквост и економското јакнење на жените од руралните средини имавме можност уште еднаш да поминеме низ веќе идентификуваните потреби и барања за економска и социјална инклузија, но исто така и да утврдиме што е она што сме го испуштиле или не било споменато во текот на истражувањето или досегашната работа на терен. Понатаму, ги добивме основните совети, но и алатки кои што треба да ги користиме кога станува збор за застапување на потребите и барањата на граѓаните пред локалните и национални креатори и донесувачи на одлуки. Тоа пак ќе ни помогне на нас колку што е можно подобро да ги презентираме, но и да ги застапуваме барањата и потребите на самите жени особено пред Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство како главна национална институција која што ги креира програмските мерки за поддршка на активните членки на семејните земјоделски стопанства. Обуката се реализираше во рамките на проектотРодовата еднаквостклуч за економски силна рурална заедницакој што e финансиран како подгрант во рамките на проектотГрадење на капацитетите на МРР и нејзините членкиспроведуван од

Rural Development Network of the Republic of Macedonia, а финансиран од We Effect и Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbet