Uncategorized

Рурална Коалиција го даде својот придонес кој е насочен кон справувањето и ублажувањето на ефектите од климатските промени

Објавено на 21.04.2021 година.

Вториот настан на кој што денес Рурална Коалиција го даде својот придонес е насочен кон справувањето и ублажувањето на ефектите од климатските промени и тоа токму во секторите кои што се поврзани со животната средина, а меѓу кои што спаѓа исто така и земјоделството.

Програмската соработничка на Рурална Коалиција, Елизабета Р. Мрческа, денес на обуката “Поврзани сектори со климатски промени – Земјоделство/шумарство/сточарство“ во организација на “MilieuKontakt Macedonia” говореше на тема “Како и колку ќе се преструктурира земјоделскиот сектор како резултат на прилагодување на климатските промени “, при што би напоменале само неколку предизвици со кој што се соочува овој сектор и тоа:

-Ниска свест за придонесот на земјоделско производство во загадување на животната средина;

-Недоволно едукација, но и информација за климатските промени и нивните ефекти како врз земјоделското производство така и врз животната средина и квалитетот на живот во руралните средини;

-Сеуште глобален и генерален пристап на темата 

-Недоволна вклученост на локалното население во процесите на креирање на политики и донесување на законски решенија, се помалку од друга страна имаме вода, имаме загаден воздух и почва, имаме намалено, неконкурентно и премногу осетливо локално производство на храна итн..

Кога сме на темата женско претприемништво сеуште жените се соочуваат со општествени бариери, сеуште е потребно зајакнување на свеста, сеуште говориме за поделба по етничка, традиционалните стереотипи ја играат ГЛАВНАТА улога

Oбјавено на 21.04.2021 година.

Кога сме на темата женско претприемништво сеуште жените се соочуваат со општествени бариери, сеуште е потребно зајакнување на свеста, сеуште говориме за поделба по етничка, верска основа, сеуште се потребни информации, сеуште местото на живеење, поддршката од семејството, традиционалните стереотипи ја играат ГЛАВНАТА улога.

И тоа го покажуваат истражувањата на Рурална Коалиција, кои денес беа споделени од извршната директорка Лилјана К. Јоноски, слични искуства од практична перспектива ги сподели и Mersiha Smailovic, а тоа го говори и последното истражување на Stella Network кое што беше презентирано денес на настанот “Претприемачки во Северна Македонија: перцепции и пречки” а во рамките на проектот “Заедно се издигнуваме – Со претприемачки кон јакнење на руралните заедници ” што пак само ни ги отвора можности за взаемна соработка и заедничко делување за економско јакнење на жените од руралните средини.
Истражувањето е достапно на три јазици (македонски,англиски и албански) на следниот линк.

Рурална Коалиција го надоградува знаењето и учи од експерти!

Објавено на 16.04.2021 година.

Како дел од Increasing Civic Engagement in the Digital Agenda мрежата која што ги опфаќа граѓанските организации од Западен Балкан, а која што е насочена кон доближување на Дигиталната агенда до граѓаните, но во исто време и зголемена употреба на е-услугите, тимот на Рурална Коалиција има можност да следи континуирани вебинари преку кои што го надоградува своето знаење и учи експерти кои што доаѓаат од земја која што е предводник во дигитализацијата, а тоа е Естонија.

На последниот вебинар кој што се одржа вчера, проектниот тим на Коалицијата имаше можност да ги види и да ги развие алатките кои што ќе ја зголемат промоцијата на е-услугите, но и преку користење на новите медиуми, особено социјалните мрежи, да допре до различните таргет групи со фокус на земјоделските и руралното население, а се со цел да успее да изгради успешна комуникација, да понуди препораки, но и да го зголеми учеството на сопствената таргет група во практикувањето на демократското е-општество.

Во исто време, Рурална Коалиција токму во рамките на оваа мрежа го спроведува проектот “Дигитализација во земјоделството – СЕГА”, а наскоро ќе ја промовира и првата платформа за е-земјоделски услугии директна поддршка на локалното население во добивањето на е-услугите.

Каде е родовиот баланс во земјоделството и руралниот развој?

Објавено на 16.04.2021 година.

Продолжуваме да прашуваме, но и да анализираме каде е родовиот баланс во секторот земјоделство и рурален развој.

84% од жените во руралните средини се изјасниле дека Ковид пандемијата имала негативен ефект врз нивниот живот, но и врз економската моќ на нивното семејно земјоделско стопанство.

Но, дури 69% од жените сметаат дека немаат ЛЕСНО ДОСТАПНИ И РАЗБИРЛИВИ информации за повици,мерки,можности за финансиска поддршка!

Податоците се дел од теренското истражување спроведено во 8 плански региони со жени и мажи од руралните средини, а во рамките на проектот “Родово одговорно буџетирање во секторот земјоделство и рурален развој” финансиран од Center for Research and Policy Making, а овозможен со финансиска поддршка од Аustrian Development agency и Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete .