Uncategorized

(НЕ)ОДГОВОРНОСТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА НАЈРАНЛИВИТЕ ГРАЃАНИ ВО УСЛОВИ НА КРИЗА

Реакција на граѓанските организации за ненавременото и несоодветното постапување на институциите при решавањето на проблемите на ранливите и маргинализирани заедници

КОВИД-19 не одбира кого ќе зарази, не дискриминира, но последиците – здравствени, социјални и економски – не се исти за сите. Не се исти можностите за спроведување на превентивните мерки за заштита од зараза, одржување на хигиената, физичката оддалеченост и самоизолација доколку има потреба. Ранливите и маргинализирани групи граѓани немаат еднакви можности да се заштитат ниту да ги задоволат основните потреби за храна, лекови, хигиена и засолниште.

Од самиот почеток, по прогласувањето на вонредната состојба, граѓанските активисти први и засега единствени, излегоа на терен во ромските населби на територијата на целата земја. Тие немаа време за сопствените стравови од заразата, од првиот ден на кризата се на првата линија помагачи во постојана комуникација со граѓаните. Направија проценка на потребите за здравствена заштита, го следат остварувањето на редовните услуги за социјална заштита, секојдневно се обидуваат да ги протолкуваат новите, вонредни мерки, да го најдат патот како овие мерки ќе се реализираат во праксата.

Заврши април, вториот месец од вонредната состојба, и не само што нема одговор за дополнителни мерки за превенција туку, не функционираат ни веќе донесените превентивни мерки, ниту редовниот систем на социјална заштита и реализација на социјални услуги. На терен, во Центрите за социјална работа, вработените се недостапни или отсутни од работните места, а некаде дури и грубо ги разбркуваат луѓето кои им се обраќаат за она што им следува.

Барања, со многу конкретни и прецизни мерки кои е неопходно брзо да се применат за да се заштитат и помогнат ранливите групи граѓани, се испратени до сите надлежните институции во РСМ – од премиерот, Владата, Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика, градоначалниците и до главниот и локалните кризни координативни штабови.

Тие, или не одговорија или се изјаснија за ненадлежни, или на писмено, „изрецитираа“ што е напишано во законите и уредбите со законска сила. Линк до барањата и одговорите од институциите: https://bit.ly/2yul1Ov

Во меѓувреме, гледаме слики и соопштенија од премиерот и други претставници од власта како промовираат добиени донации во храна, хигиена, заштитна опрема. Секако, добредојдена е секаква помош и поддршка, но сакаме да видиме што прави државата, со каква стратегија (доколку ја има) ќе го олесни овој период, но и како планира да го подобри понатамошното живеење на ранливите групи граѓани. Донесените мерки не се доволни ниту за справување со здравствената и социјална криза, ниту за претстојната економска криза каде што, мерки за овие групи граѓани, воопшто не се предвидени.

Почитувани пријатели од институциите, ве повикуваме – наместо продолжување на маргинализацијата и продлабочување на структурните разлики, да ја искористите кризата како можност за промена, можност за создавање на новата нормалност во која ќе креирате политики за надминување на структурните разлики кои се причината за нееднаквоста и сериозно ќе пристапите кон обмислување на мерки за реструктурирање на ресурсите и нивна правична распределба. За таа цел, граѓанските организации активни во оваа област имаат капацитети, знаења и искуство и во секое време се подготвени да земат активно учество во заедничко креирање на новата реалност.

 

Со почит,

Асоцијација за демократски иницијативи, Гостивар; Асоцијација за демократски развој на Ромите СОНЦЕ, Тетово; Асоцијација за здравствена едукација и истражување ХЕРА; Глас против насилство – Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство; ЕХО Едукативно-хуманитарна организација, Штип; Здружение Доверба, Куманово; Здружение Достоинствен работник, Прилеп; Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ; Здружение за заштита на правата на детето; Здружение за локален развој АКЦИЈА ПЛУС, Ресен; Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; Здружение за поддршка на маргинализирани работници Стар-Стар; Здружение за правата на Ромите, Штип; Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т., Прилеп; Здружение за развој и унапредување на ромската заедница РОМАНО ЧАЧИПЕ; Здружение за рурален развој Локална акциона група Агро Лидер, Кривогаштани; Здружение ИНКА, Струга; Здружение Мултикултура; Здружение на граѓани ЉУБЕЗНОСТ; Здружение на правници Роми – Скопје; Здружение на просветни работници и заштита на правата на жени и деца Роми ЛИЛ; Здружение Ромски информативен деловен центар на Македонија – ЗРИДЦМ; Здружение Форум – Центар за стратешки истражувања и документација; Здружение ХОПС – Опции за здрав живот Скопје; Здружение Центар за едукација и тренинзи АКТИВ ЛАЈФ, Тетово; ИЗБОР, Струмица; Иницијатива за економски развој на Ромите; Иницијатива на жени од Шуто Оризари; Институт за демократија Социетас цивилис – Скопје; ИРИЗ – Иницијатива за развој и инклузија на заедниците; Коалиција Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници МАРГИНИ; Коалиција Сите за правично судење; Концепт плус; Македонско здружение на млади правници; Медиа Плус, Штип; Младинска Алијанса, Тетово; Младински културен центар, Битола; Мрежа за заштита од дискриминација; Национален ромски центар, Куманово; НВО КХАМ, Делчево; ПРОФИЦИО – мултиетничка толеранција преку економски просперитет; Реактор – Истражување во акција; Рурална коалиција, Куманово; РТЗ Хајат НВО Струмица; Сојуз на здруженија за рурален развој Мрежа на локални акциони групи, Кривогаштани; Транспаренси Интернешнл – Македонија; Фондација ИДЕА Југоисточна Европа; Фондација Отворено општество – Македонија; Фондација ЦЕЕД Македонија; Хелсиншки комитет за човекови права; Хуманитарно доброчинително здружение СВЕТА МАЈКА ТЕРЕЗА, Куманово; Центар за истражувачко новинарство СКУП Македонија; Центар за современи уметности.

Препораки за надминување на продлабочениот родов jаз во руралните средини поради Ковид 19

Следеjќи jа состоjбата со кризата предизвикана од Ковид 19, Рурална Коалициjа ги изготви и првите препораки кои што се однесуваат на жените во руралните средини, а кои што се доставени и до надлежните институции со цел побрзо и побезболно надминување на последиците од кризата. Во исто време ваквите препораки треба да ги дадат одговорите на прашањето што по Ковид 19 и од каде да се почне со унапредувањето на родовата еднаквост во руралните средини? Препораките ќе бидат надополнувани со самиот понатамошен развоj на ситуациjата и делувањето на чинителите во општеството.

Препорака бр. 1: За сите огласи за финансиска поддршка обjавени по сите мерки (закуп на државно земjоделско земjиште, ИПАРД мерки, директни плаќања, мерки од Програмата за рурален развоj итн.) кои што беа завршени, а за кои што не се обjавени резултати, тоа да се направи во наjкраток можен рок, а тука особено акцентот го ставаме на мерката 115 за поддршка на активен женски член-носител на семеjно земjоделско стопанство – каде што пак нашиот предлог е да се распределат средствата на сите пристигнати апликации со што директно ќе се поддржат и потпомогнат економски жените;

Препорака бр. 2: Да се направат напори и да се излобира да се зголеми сумата коjа што ќе се доделува по грант за идните повици во однос на оваа мерка барем до 10.000 евра по грант;

Препорака бр. 3: Да се пренаменат средствата од техничката поддршка наменета за здружениjата за локални манифестации и саеми кои што и повеќе од очигледно е дека оваа година нема да се одржуваат и истите во вид на посебни мерка/мерки да се доделат на жените од руралните средини за надминување на економските предизвици со кои што се соочуваат опфаќаjќи ги при тоа сите жени од рурални средини, а не само земjоделките;

Препорака бр. 4: Да се поттикнува и промовира со сериозни кампањи регистрирањето на жените како индивидуални земjоделки со целосно здравствено и социjално осигурување кое се покажа и тоа како потребно во рамките на оваа криза, како и да се пристапи кон целосно усогласување на законите кои што се поврзани со регистрациjата;

Препорака бр. 5: И понатаму да се олеснуваат критериумите или да се зголемува бодувањето за жените носителки на земjоделските семеjни стопанства за сите програми и мерки, а особено во предвид да се има сопственоста на земjоделското земjиште (сопственост, а не закуп);

Препорака бр. 6: Да се поврзат жените производителки со краjните потрошувачи како би им се помогнало да надоместат дел од економските загуби кои што ги имаат во моментов со неодењето на локалните пазари каде што ги пласираат и продаваат своите производи; Ова особено е поврзано и со носењето на правилникот за продажба од куќен праг за растително производство по примерот на правилникот за сточарско производство коj што е веќе донесен;

Препорака бр. 7: Да се обрне внимание и да се изнаjдат наjсоодветните начини за споделување на информации со жените од руралните средини, но информации прилагодени на нивните потреби;

Препорака бр. 8: Да се зголеми нивото на дигитална/информациска писменост генерално каjруралното население, а со посебен фокус на жените со оглед на тоа што дел од жените се наjдоа и тоа како затечени со процесите и поддршката на on-line учењето на нивните деца;

Препорака бр. 9: И понатаму да се застапува за изградба на градинки или изнаоѓање на алтернативни начини за згрижување на децата во руралните средини;

Препорака бр. 10: Да се субвенционираат или да се изнаjдат сезонски работници со финансирање на дел од дневница или преку друг модел со ангажирање на средношколци, студенти, млади и од урбани средини или секоjкоj што е заинтересиран да помогне;

Препорака бр. 11: Мерките кои што ги обjавува Владата особено во делот на критериумите да се родово сензитивни и особено прилагодени и на економската состоjба и условите за делување во рурални средини во однос на приходи, достапност на услуги итн.

Ковид 19 и гласот на жената од руралната средина

Предизвиците со кои што се соочуваат жените од руралните средини се наjразновидни, а често пати и незамисливи за сите ние кои што сме дел од урбаните средини и ги имаме на дофат сите услуги и информации дури и во ова време на криза. Но, на село работите како и воопшто да не се промениле, тоа што мора да се сработи мора да се сработи и во услови на криза затоа што храна мора да се произведе. Маски не се носат ама дистанца се држи и се почитуваат мерките за заштита од Ковид 19 онолку колку што тоа е возможно и има услови. Како жените во руралните средини се справуваат со кризата, кои се нивните потреби, но и кои се нивните животни приказни со кои што ќе се запознае пошироката jавност ќе бидат главните теми на кои што Рурална Коалициjа ќе работи во наредниот период во рамките на проектот “Ковид 19 и гласот на жената од руралната средина”, финансиски поддржан во рамките на програмата на https://civicamobilitas.mk/

П.С. Во селото Тумчевиште и на имотот на Живка Ѓурчиноска се работи интензивно и во услови на криза. “Нема работа од дома, нема работа on-line” е главната порака на Живка овие денови. 

Активностите на Рурална Коалициjа во услови на Ковид 19 впишани и во вонредните билтени за справување со корона вирус панедмиjата на Цивика Мобилитас

Во време кога целиот свет мора да се прилагоди на новонастанатата ситуација со коронавирусот, граѓанските организации се меѓу првите кои ја препознаваат итноста и преземаат солидарни чекори во своите заедници. Тие се соочени со предизвикот да ги затворат своите канцеларии, да ги приспособат нивните услуги на изолацијата, како и да покажат високо ниво на иновативност.

Една од алатките коjа што jа иницира Цивика Мобилитас во услови на Ковид 19 е известување за активностите кои што ги превземаат граѓанските организации во услови на криза предизвикана од вирусот Ковид 19. Активностите на организациите се достапни на веб страницата на Цивика Мобилитас https://civicamobilitas.mk/covid-19/, како и во изданиjата на вонредните билтени за справување со коронавирус пандемиjата. Во вонредниот билтен бр. 3 прочитаjте меѓудругото и за дел од активностите кои што ги превзема Рурална Коалициjа, а поврзани со родовата еднаквост во руралните средини и Корона вирусот. :