НАСТАНИ

Денес започнуваме со ново поглавје во нашата работа

Објавено на 12.23.2020

Денес за прв пат дониравме… Денес за прв пат внесовме нов дел во нашето работење, а тоа е поддршката на оние на кои што им е најпотребно… И тоа со што? Со она за кое што ние постојано се залагаме и вложуваме, а за кое што се покажа како клучно во време на криза.А тоа е домашното локално производство на храна.А како да ги поддржиме домашните земјоделски производители ако не со нивна промоција и тоа кај кого, кај најмалите и најмилите, за да знаат дека пакетчињата може да бидат и поинакви и тоа полни со здравје! И во овој потфат не сме сами, па така пакетчињата ни ги направија од Добра Земја – задруга за органска храна  а ги доделивме на  ONE CAN за да ги дадат на дечињата од еднородителски семејства.И ништо од ова не би било вака ако ја немавме поддршката од Civica Mobilitas  па уште еднаш по кој знае кој пат се докажа дека институционалната поддршка е клучна за развојот на секоја граѓанска организација. Рурална Коалиција и One can – Една може! се институционалните грантисти во програмата на Civica Mobilitas.

Aко претходно ги прашувавме купувачите за е-пазарот,сега се на ред производителите

Ако претходно ги прашувавме купувачите како треба да изгледа еден е-пазар според нив и што е она што најмногу на една електронска платформа ќе им го привлече вниманието за да купат земјоделски производи,сега се вртиме кон другата страна, односно ги прашуваме и производителите. Како треба да изгледа еден е-пазар и што треба да се направи за да биде колку што е можно поблиску до купувачите?

За таа цел,ќе ве замолиме да издвоите 5 минути од Вашето драгоцено време како производители на храна и да ни го одговорите прашалникот. На таков начин придонесуваат кон креирањето на еден нов виртуелен пазар согласно потребите и на продавачите, но и на купувачите.

Полека но сигурно се крчка првиот локален женски е-пазар… а токму тоа е иницијативата која што вечерва ќе биде промовирана на донаторскиот кружок во организација на Конект.

Линкот за прашалникот го имате тука .

Додека пак линкот за регистрација на донаторскиот кружок за вечер го имате тука .

Заедно да придонесеме кон одржливо локално производство на храна и одржливи локални заедници!

Годишниот план за работа на Рурална Коалиција е поддржан во рамките на програмата на Civica Mobilitas

Како според Вас треба да изгледа еден локален е-пазар на земjоделски производи?

Што најмногу ќе Ви привлече внимание за да купите еден производ?Дали е тоа пакувањето,дали е регионот каде што се произведува,дали е личната приказна на производителот или пак е нешто сосема друго?

За да го дознаеме Вашиот одговор, а и да ни дадете насока како истата да ја креираме,а да биде корисна за сите нас, секој од нас е како купувач поканет да ја пополни анкетата која што е достапна на следниот линк ! 

Секој одговор ни значи! 

Истражувањето и платформата се дел од годишната програма за работа на Руралната Коалиција, а финансиски поддржана од Civica Mobilitas .

Добрата страна е што за прв пат се споменува еднакви можности,иако родовата еднаквост не беше спомената во експозето на Министерот

Објавено на: 12.16.2020

Услугите кои се даваат во руралните средини беа во наш фокус, па за поздравување е што има 500 милиони денари за рурални амбуланти.Во однос на рурален развој за техничка помош имаме зголемување на средства, за услуги, и договори, но немаме доволно средства за услуги за згрижување на деца и зголемување на квалитет на живот во руралните средини.
Коментар на извршната директорка на Рурална Коалиција, а по проследеното експозе на министерот за финансии, г-динот Фатмир Бесими за Буџетот за 2021 година.
После ваква криза треба да се размисли, освен фискална консолидација потребно ни е закрепување.Она што го видовме од експозето на Министерот за финансии не забележуваме дека анализа е направена и приоритезирани сектори и мерките на интервенција во 2021.
Сликата покажува дека Буџетот 2021 (десна страна) не е многу различен освен во одбрана и јавни служби со ребалансираниот Буџет за 2020 година (лева страна).Оттука Буџетот 2021 не нуди нов пристап.Коментарот на Кристијан Алексоски од Center for Research and Policy Making .

Буџетот не е пристапен за сите граѓани, а не е ни презентиран во форма пристапна з а лица со хендикеп.Бидејќи анализите ни покажаа дека кризата различно на сите граѓани, овој буџет немаше интерсекциски пристап и не одговара на ранливоста на различните групи, особено лицата со хендикеп.Коментар на Елена Кочоска од Полио Плус – движење против хендикеп .

Поддржано од: Austrian Development Agency i SIDA – Styrelsen for Internationellt Utvecklingssamarbete.