НАСТАНИ

Отпочна Академијата за жени претприемачки од руралните средини

Објавено на 09.06.2022 година.

Работната недела ја завршуваме со почетокот на Академијата за жени претприемачки од руралните средини.

Успеавме да се собереме 30 жени, моќни, работиливи, секоја уникатна, ама секоја економски мотивирана да стане столб не само на сопственото семејство туку и столб во локалната заедница од која што доаѓа.

30 жени, 13 недели за прв пат ќе имаат можност во нашата држава да ја поминат сертифицираната програма Dream Builder и буквално ќе имаат можност да го реализираат својот сон и бизнис низ Академијата, учејќи од најдобрите во делот на изработка на бизнис план, промоција, маркетинг, развој на дигитални вештини, освојување на нови пазари!

13 недели следете не со различни модули, информации, нови знаења и можности!

Академијата за жени претприемачки од руралните средини ја спроведува Амбасадата на САД во нашата земја во партнерство со Рурална Коалиција и Наша тезга.
 

Едукативно предавање на Меѓународниот ден на децата на тема “Животот на село”

Објавено на 01.06.2022 година.

По повод Меѓународниот ден на децата, 01-ви јуни, учениците од прво одделение во основното училиште “Кузман Јосифоски-Питу“ во Кичево, денес имаа можност да се запознаат со основните поими поврзани со животот на село, развојот на селските средини и производството на чиста и здрава храна. Предавањето го реализираше Рурална Коалиција во соработка со основното училиште, а се со цел децата уште од најмала возраст да се запознаат со условите и начинот на живот во селата и руралните средини и да добијат јасна слика за потребата од нивно зачувување, но и потребата од производство на чиста и здрава храна за која што нашето поднебје нуди идеални услови.

Во текот на предавањето исто така беа споменати и различните занаети кои што може да се развиваат и негуваат во руралните средини како што е грнчарството, производството и преработката на земјоделски производи (овошје и зеленчук), но и производството на ајвар, слатко, џем кои што особено се омилени кај децата. Едукативното предавање даде осврт и на сите активности кои што може да се практикуваат во селата и во природата, како и на подготовката на традиционалните јадења од страна на нашите баби, што пак е и главната асоцијација за нашите селски предели.

Децата имаа можност да цртаат и бојат на теми поврзани со животот на село, да се запознаат и со видовите на домашни животни кои што се одгледуваат на село, но и да вкусат дел од производите кои што се произведуваат од вредните раце на жителите во селата, а обезбедени преку платформата “Наша тезга“.

Едукативното предавање е една од активностите кои што основното училиште и Рурална Коалиција ги реализираат заедно во рамките на потпишаниот меморандум за соработка, а во насока на промоција и зачувување на домашното и автентично производство на храна, но и мотивација на децата за вршење на бројни други активности на село кои што се особено важни за развојот на руралните средини.

Ваквите предавања се насочени кон развивање на свеста кај децата уште од најмали нозе за значењето на производството на храна, но и потребата од вложување и развој на руралните средини како идни генерации кои што може да ги изберат токму селата и професиите поврзани со руралниот развој, па и да ги селата како места за нивно живеење и создавање на семејство заради предностите кои што ги имаат овие места, а кои што стануваат се повеќе атрактивни и во светски рамки, истакна Лилјана Јоноски, извршна директорка на Рурална Коалиција.

Предавањето е реализирано како дел од годишната програма за работа на Рурална Коалиција која што е финансисирана со институционален грант во програмата на Цивика мобилитас.

Цивика мобилитас е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за поддршка на граѓанското општество во Македонија, која ја спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ од Шведска.

Реализирана средба со локални здруженија и промовиран кодексот на граѓански организации

Објавено на 17.05.2022 година.

Како што се интензивираат работите на поле, така се интензивираат и нашите активности на терен. Вчера бевме во Повардарието, поточно во Кавадарци, каде што во соработка со нашите долгогодишни партнери и членки, Здружението за родова еднаквост “Визија” од Кавадарци, успеавме на едно место да ги собереме сите локални чинители и да разговараме за реалните состојби во земјоделството, руралниот развој, секако со фокус на лозарството.

Како особено значајни делови од дискусијата кои што особено се нагласија на средбата беа: учеството на здруженијата во консултативните процеси и работни групи на институциите, потребите од измена на критериумите кај социјалните и економски партнери на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство како единствено подобни партнери за учество во потсекторските групи, понатаму за потребата од преквалификација и доквалификација на жените од руралните средини, намалување на долгиот период за исплата на средства од програмите за поддршка на земјоделството, како на пример мерката 115 за поддршка на активен женски член во семејното земјоделско стопанство, олеснување на критериумите особено во делот на давањето под концесија на државното земјоделско земјиште на млади земјоделци итн…

Она што исто така го направивме вчера беше промоција на Кодексот на граѓанските организации кој што ги дава основите за транспарентност и отчетност на граѓанските организации, при што беа поканети локалните здруженија истиот да го разгледаат и потпишат со што ќе ја докажат својата заложба дека се подготвени и да ги градат своите капацитети и да вложуваат во сопствената транспарентност и отчетност на ист начин како што тоа го бараат од институциите.

Средбата беше организирана во рамките на годишната програма за работа на Рурална Коалиција која што со институционален грант е поддржана од Civica Mobilitas.

Кодексот пак го промовираме заедно со Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС како и организациите потписнички на истиот

Посета на делегација на Швајцарската амбасада на Рурална Коалиција

Објавено на: 12.05.2022 година.

Вчера ја имавме таа чест да ја пречекаме Високата делегација на Embassy of Switzerland in North Macedonia и заедно со амбасадорката на Швајцарија, H.E. Veronigue Hulmann, амбасадорката и шефица на Евро-азиската дивизија во Берн, г-а Anna Ifkovits Horner, како и Carin Salerno, шефица на Западно Балканската дивизија да ги разгледаме и продискутираме позитивните промени кои што сме успеале да ги направиме со програмата на Civica Mobilitas. Но, исто така разговаравме и отворивме дебата за овозможувачката околина во која што делуваат граѓанските организации особено на локално ниво, за потребата од достигнување на балансиран регионален и локален развој, како и за неопходноста од градење на цврсти и стабилни партнерства со сите локални чинители, општини, локален бизнис сектор, медиуми… 

Говоревме за состојбата со одржливоста на граѓанските организации особено на оние помалите, како и за извори на финансирање на активностите во заедницата кои што ќе бидат различни од она што во моментот го имаме односно странската финансиска поддршка. Особено ја истакнавме потребата од создавање на реални но и долгорочни партнерства со институциите и Владата која што е клучна не само за финансирањето на активностите на граѓанското општество туку и за реално наше вклучување во процесите на креирање на политики и донесување на одлуки.

И секако говоревме за достигнувањата на Рурална Коалиција, за предизвиците во производството на храна, за органското производство, но и за потребата од адаптација на земјоделското производство кон климатските промени. 

Говоревме исто така и за положбата на жените од руралните средини, за заложбите на нашите членки во Руралното Женско Лоби, за нашите мартовски кампањи, за потребата од засилено застапување на локално ниво особено кога е во прашање економското јакнење, но и учеството на жените во процесите на донесување на одлуки на локално ниво.

Не ги испуштивме ниту младите и предизвикот како да ги задржиме во руралните средини, но и колку и како ги поддржува државата во остварувањето на нивните цели и идеи и колку вложува во руралниот развој.

Ги дискутиравме потребите и идните насоки за развој на граѓанското општество, државното финансирање, транспарентноста и отчетноста и на институциите, но и на граѓанските организации, конструктивноста и ефективноста на граѓанското учество во консултативните процеси на донесување на политики и стратешки документи, но и насоките во кои што треба да се движи развојот на локалната заедница паралелно со развојот на граѓанското општество.

На средбата беа присутни и нашите членки од Локалната Акциска Група ЛАГ АБЕР 2015 кои што пак говореа за воспоставувањето на една таква структура како еден од начините како да се инволвираат во развојот на заедницата сите локални чинители, а каде што всушност и ја реализиравме посетата како наши членки од Североисточниот плански регион. Исто така делегацијата имаше можност да слушне и за воспоставувањето на првата енергетска задруга во нашата земја токму од нејзините членови што пак само по себе станува и повеќе од потреба со оглед на енергетската криза со која што се соочуваме.

Секако дека на крај ги почестивме со производите од Наша тезга кои што искрено се надеваме дека ќе им се допаднат!