НАСТАНИ

На малите производители со едноставен јазик да им се објаснат условите за продажба од куќен праг

Објавено на: 07.02.2021

Сирења, кашкавали, слатки, мармалади, мед, риба, макала, зачини и пекарски домашни специјалитети, се само дел од широката лепеза традиционални производи што нашите земјоделци, посебно оние од руралните средини, веќе можат и легално да ги продаваат, директно од дома или на фарма.

Ова го предвидуваат неодамна донесените два правилника ( за храна од животинско и за храна од неживотинско потекло ) со кои значително се олабавија условите за производство/преработка.Правилниците наметнуваат само основни, елементарни критериуми, најмногу во однос на хигиената, кои мора да се исполнат. Но, дали земјоделците тоа го знаат, дали се доволно запознаени со минималните услови и стандарди што од нив се бараат? Од друга страна, колкава е довербата на потрошувачите во ваквите производи, како тие ќе знаат дека она што го купуваат е безбедно и сигурно за консумација и кој ќе гарантира за квалитетот ?

Прочитај повеќе 

94 Граѓански организации велат “Да” за еднаквоста, инклузијата, родовата рамноправност и заштита од дискриминација и од насилство во новата концепција за реформи во основното образование

Објавено на: 02.01.2021

Ние подолупотпишаните здруженија, фондации и мрежи на граѓанскиот сектор изразуваме поддршка за приоретизирањето на родовата рамноправност и на заштита од дискриминација и насилство во предлог-концепцијата за реформи во основното образование. Интеграцијата на родовите прашања во основното образование несомнено ќе влијае на подолг рок врз намалување на родовите стереотипи кај децата и врз градењето на инклузивно и поправедно општество кое за повеќето граѓани е од национален интерес.

Прочитај повеќе

Гостување на извршната директорка на Рурална Коалиција во ТВ 24

Објавено на:29.01.2021

Жените во земјоделството се на маргините на оваа гранка од општеството и од економијата.Што треба да се направи за да се подобри нивниот статус? Дали државата треба да обрне особено поголемо внимание кон земјоделките? Како тие заеднички да си помогнат, здружувајќи се. Ова беше само една од темите на кои што говореше извршната директорка на Рурална Коалиција, Лилјана Јоноски, во студио 10, на ТВ 24 со Огнен Јанески.

Дигитална писменост на локално ниво

Објавено на 26.01.2021

За да може да започнеме со приближување на дигиталната агенда во локалната заедница и користење на е-услугите како и за да може полека, но сигурно да го отпочнеме процесот на дигитална трансформација, треба да ја знаеме реалната состојба и моменталното познавање на дигиталната агенда во руралните средини.

За тааа цел тимот на Рурална Коалиција кој што работи на проектот “Дигитализација во земјоделството – СЕГА” Ве поканува да одвоите 5 минути од Вашето време и да ги одговорите прашањата зададени на овој линк .

 Проектот “Дигитализација во земјоделството – СЕГА”е суб-грантиран во рамките на проектот “Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА” го спроведува Metamorphosis Foundation ( Северна Македонија ), Академија за е-владеење ( Естонија ), Levizja Mjaft ( Албанија ), ЦРТА – Центар за истражување,транспарентност и отчетност ( Србија ), HBO 35мм ( Црна Гора ) и ODK – Отворени податоци Косово ( Косово ). Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.