НАСТАНИ

Како Рурална коалиција ја помина 2021 година? Погледнете во интервјуто на извршната директорка Лилјана Јоноски

Објавено на 10.01.2022 година.

И понатаму почетоците од 2022 година ги посветуваме на она што сме го работиле во текот на 2021 година, но и на она што ќе ни следи во 2022 година. Како Рурална Коалиција ја помина 2021 година, кои беа најголемите достигнувања на организацијата, но и што ќе стави во фокусот на својата работа, прочитајте во годишното интервју на извршната директорка на организацијата, Liljana K. Jonoski. Целото интервју може да го погледнете тука.

Новогодишните пакетчиња со здрава и локално произведена храна од рацете на вредните жени на “Наша тезга“ стигнаа и во рацете на дечињата од подрачното основно училиште Гоце Делчев во селото Тумчевиште

Објавено на 31.12.2021 година.

2021 година ја заокружуваме во знакот на соработката и промоцијата на руралниот развој. Новогодишните пакетчиња со здрава и локално произведена храна од рацете на вредните жени на “Наша тезга“ стигнаа и во рацете на дечињата од подрачното основно училиште Гоце Делчев во селото Тумчевиште. “Соработката со граѓанските организации и делувањето на локално ниво, на нас образовните институции ни е од клучно значење особено во делот на реализација на предвидените активности, но и од аспект на овозможувањето на што поголем опфат на деца по принципот “Никој да не биде изоставен“, беше споменто на чинот на потпишувањето на меморандумот за соработка од страна на директорот на училиштето, г-динот Орце Милески. Едукацијата, пак на децата од најмали нозе за вредноста на средината во која што растат и се развиваат, а се со цел да израснат во успешни млади луѓе кои што активно ќе работат на промоцијата на руралниот развој, но и ќе вложуваат во одржливоста и квалитетот на живот во руралните средини е една од клучните активности на кои што посветува особено внимание Рурална Коалиција, спомена нашата извршна директорка, Лилјана Јоноски. И токму тука повторно до израз доаѓа иновативноста и креативноста на децата од руралните средини, па истите изработуваат сопствени пакетчиња со производи, украси и честитки како возврат на пакетчињата кои што ги добиваат од Рурална Коалиција. Од ваквиот гест сите ние може да научиме многу! Ваквите изработени пакетчиња од деца ќе завршат повторно кај деца и тоа во здружението на родители на деца со попречености “Надеж“ од Кичево.

Годишниот план за работа на Рурална Коалиција е поддржан со институционален грант во програмата на Civica Mobilitas.

Презентирање на извештаите за граѓански мониторинг на локалните е-услуги во општините Врапчиште, Кривогаштани и Старо Нагоричане

Објавено на 29.12.2021 година.

Штотуку заврши презентацијата на извештаите за граѓански мониторинг на локалните е-услуги во општините Врапчиште, Кривогаштани и Старо Нагоричане. Граѓанскиот мониторинг се спроведуваше од страна на локалното население во периодот ноември-декември 2021 година каде што локални набљудувачи ги набљудуваа достапноста и квалитетот на е-услугите во руралните општини, а врз основа на претходно изготвени алатки за мониторинг на локалната администрација. Зајакнувањето на свеста кај локалното население, креирањето на е-услугите на лесно достапен и разбирлив начин, и тоа креирање токму на оние услуги кои што им се најпотребни на граѓаните, но и вклучување на младите во процесите на обезбедување на ваквите услуги кон локалното население беа дел од главните препораки кои што произлегоа од извештаите за граѓански мониторинг. Редовното ажурирање на веб страниците на општините како би имало населението пристап до редовни и навремени информации исто така беше една од главните препораки за унапредување на достапноста и квалитетот на е-услугите во руралните општини. Презентацијата беше организирана во рамките на проектот „Достапност на локалните е-услуги – чекор напред или чекор назад во реформата на jавната администрациjа“ кој е финансиран во рамките на проектот за креирање на овозможувачка околина во земјите од ЗБ за мониторинг на реформите на јавна администрација од страна на граѓанско општество – WeBER 2.0 финансиран од страна на Европската Унија. Проектот WeBER 2.0 се спроведува од Центарот за европски политики – ЦЕП (Србија) како водечки партнер и партнерските организации: Институтот за демократија и медијација (Албанија), Иницијативата за надворешна политика (Босна и Херцеговина), Групата за правно-политички студии (Косово), Институтот Алтернатива (Црна Гора), Институт за европска политика (ЕПИ)/European Policy Institute – EPI и Центарот за европска политика (Белгија). 

Реализиран состанок со тимот на Паблик на кој потпишавме меморандум за соработка!

Oбјавено на 29.12.2021 година.

Како што веќе споменавме 2021 година ќе ја завршиме во духот на соработката. Новогодишните и божиќни пакетчиња ни се нарачуваат на големо, а внатре меѓу другите производи ги има и честитките на Лице в лице. Но, целта на нашата иницијатива е многу подлабока и подолгорочна, па успеавме да направиме продуктивен состанок со тимот на Паблик / Public, да ги разгледаме глваните предизвици со кои што се соочуваат жените од руралните средини, но и да ги видиме можностите за заеднички придонес во делот на социјалната економија. Крајот на разговорот го заокруживме и со потпишување на меморандум за соработка чии што редови ќе ги реализираме заедно и ќе испишуваме нови позитивни социјални приказни во текот на цела 2022 година!