Активностите на Рурална Коалициjа во услови на Ковид 19 впишани и во вонредните билтени за справување со корона вирус панедмиjата на Цивика Мобилитас

Во време кога целиот свет мора да се прилагоди на новонастанатата ситуација со коронавирусот, граѓанските организации се меѓу првите кои ја препознаваат итноста и преземаат солидарни чекори во своите заедници. Тие се соочени со предизвикот да ги затворат своите канцеларии, да ги приспособат нивните услуги на изолацијата, како и да покажат високо ниво на иновативност.

Една од алатките коjа што jа иницира Цивика Мобилитас во услови на Ковид 19 е известување за активностите кои што ги превземаат граѓанските организации во услови на криза предизвикана од вирусот Ковид 19. Активностите на организациите се достапни на веб страницата на Цивика Мобилитас https://civicamobilitas.mk/covid-19/, како и во изданиjата на вонредните билтени за справување со коронавирус пандемиjата. Во вонредниот билтен бр. 3 прочитаjте меѓудругото и за дел од активностите кои што ги превзема Рурална Коалициjа, а поврзани со родовата еднаквост во руралните средини и Корона вирусот. :