94 Граѓански организации велат “Да” за еднаквоста, инклузијата, родовата рамноправност и заштита од дискриминација и од насилство во новата концепција за реформи во основното образование

Објавено на: 02.01.2021

Ние подолупотпишаните здруженија, фондации и мрежи на граѓанскиот сектор изразуваме поддршка за приоретизирањето на родовата рамноправност и на заштита од дискриминација и насилство во предлог-концепцијата за реформи во основното образование. Интеграцијата на родовите прашања во основното образование несомнено ќе влијае на подолг рок врз намалување на родовите стереотипи кај децата и врз градењето на инклузивно и поправедно општество кое за повеќето граѓани е од национален интерес.

Прочитај повеќе