Day: July 6, 2021

Едукативна работилница на тема: Паметни земјоделски климатски практики

Објавено на 06.07.2021 година.

Како до паметни земјоделски климатски практики? Ја имаме ли можноста за тоа? Колку ќе ни треба на нас во секторот земјоделство за да ги примениме истите?
-Вистинска дебата, дискусија, но и конструктивни предлози беа дадени на вчерашната едукативна работилница за климатските промени во земјоделството, која што ја организираше Рурална Коалиција, а во рамките на проектот “Климатска акција за климатските промени во земјоделството“, кој што финансиски го поддржува Фондација Отворено општество – Македонија
-Предлозите и заклучоците од едукативната работилница ќе бидат искористени и при подготовката на 5-те документи за јавни политики кои што се наредната активност предвидена во рамките на проектот, а ваквите едукативни работилници влијаат и на зајакнување на свеста, но и потребата за зајакнување на свеста кај земјоделците за примена на практики кои што ќе значат ублажување или прилагодување на ефектите од климатските промени во секторот кој што е најмногу зафатен од истите, а најмалку се зборува за него, односно секторот земјоделство и рурален развој
-Годишниот план за работа на Рурална Коалиција е поддржан со институционален грант во програмата на Civica Mobilitas

Дијалози за Дигитална агенда

Oбјавено на 06.07.2021 година.

Најголемиот дел од граѓаните не ја разбираат или немаат информации за Дигиталната агенда на државата, а отсуствуваат и клучни стратешки документи за да се доближат е-услугите до граѓаните, како на пример Стратегија за дигитална писменост или Стратегија за ИКТ или пак голем дел од стратегиите се со веќе поминати рокови.

Исто така ниту ЕУ не предвидува целосно укинување на издавањето на услуги на шалтер, но за да се намалат гужвите пред шалтерите, а да се зголеми квалитетот на издадените услуги и задоволството кај граѓаните во рамките на Increasing Civic Engagement in the Digital Agenda проектот се отворени 3 локални центри за поддршка на дигиталните услуги и тоа еден во Скопје, еден во Прилеп кој што ќе ја опфаќа и општина Долнени и еден во Кичево кој што нуди поддршка како локален центар за е-владеење, а чија што работа ја координира токму Рурална Коалиција, која што освен во Кичево својата поддршка преку локални агенти и во соработка со општините ќе ја дава и во Врапчиште, Старо Нагоричане, Кривогаштани, Струмица и Гостивар.

На инфографикот подолу може да најдете дел од сумираните податоци во рамките на извештајот за тековната состојба и патоказ за унапредување на Дигиталната агенда во Северна Македонија, а кои што беа промовирани на денешниот настан “Дијалози за дигиталната агенда“ во организација на Metamorphosis Foundation.

Целиот извештај е достапен тука