Day: April 21, 2021

Рурална Коалиција го даде својот придонес кој е насочен кон справувањето и ублажувањето на ефектите од климатските промени

Објавено на 21.04.2021 година.

Вториот настан на кој што денес Рурална Коалиција го даде својот придонес е насочен кон справувањето и ублажувањето на ефектите од климатските промени и тоа токму во секторите кои што се поврзани со животната средина, а меѓу кои што спаѓа исто така и земјоделството.

Програмската соработничка на Рурална Коалиција, Елизабета Р. Мрческа, денес на обуката “Поврзани сектори со климатски промени – Земјоделство/шумарство/сточарство“ во организација на “MilieuKontakt Macedonia” говореше на тема “Како и колку ќе се преструктурира земјоделскиот сектор како резултат на прилагодување на климатските промени “, при што би напоменале само неколку предизвици со кој што се соочува овој сектор и тоа:

-Ниска свест за придонесот на земјоделско производство во загадување на животната средина;

-Недоволно едукација, но и информација за климатските промени и нивните ефекти како врз земјоделското производство така и врз животната средина и квалитетот на живот во руралните средини;

-Сеуште глобален и генерален пристап на темата 

-Недоволна вклученост на локалното население во процесите на креирање на политики и донесување на законски решенија, се помалку од друга страна имаме вода, имаме загаден воздух и почва, имаме намалено, неконкурентно и премногу осетливо локално производство на храна итн..

Кога сме на темата женско претприемништво сеуште жените се соочуваат со општествени бариери, сеуште е потребно зајакнување на свеста, сеуште говориме за поделба по етничка, традиционалните стереотипи ја играат ГЛАВНАТА улога

Oбјавено на 21.04.2021 година.

Кога сме на темата женско претприемништво сеуште жените се соочуваат со општествени бариери, сеуште е потребно зајакнување на свеста, сеуште говориме за поделба по етничка, верска основа, сеуште се потребни информации, сеуште местото на живеење, поддршката од семејството, традиционалните стереотипи ја играат ГЛАВНАТА улога.

И тоа го покажуваат истражувањата на Рурална Коалиција, кои денес беа споделени од извршната директорка Лилјана К. Јоноски, слични искуства од практична перспектива ги сподели и Mersiha Smailovic, а тоа го говори и последното истражување на Stella Network кое што беше презентирано денес на настанот “Претприемачки во Северна Македонија: перцепции и пречки” а во рамките на проектот “Заедно се издигнуваме – Со претприемачки кон јакнење на руралните заедници ” што пак само ни ги отвора можности за взаемна соработка и заедничко делување за економско јакнење на жените од руралните средини.
Истражувањето е достапно на три јазици (македонски,англиски и албански) на следниот линк.