Month: January 2021

Гостување на извршната директорка на Рурална Коалиција во ТВ 24

Објавено на:29.01.2021

Жените во земјоделството се на маргините на оваа гранка од општеството и од економијата.Што треба да се направи за да се подобри нивниот статус? Дали државата треба да обрне особено поголемо внимание кон земјоделките? Како тие заеднички да си помогнат, здружувајќи се. Ова беше само една од темите на кои што говореше извршната директорка на Рурална Коалиција, Лилјана Јоноски, во студио 10, на ТВ 24 со Огнен Јанески.

Дигитална писменост на локално ниво

Објавено на 26.01.2021

За да може да започнеме со приближување на дигиталната агенда во локалната заедница и користење на е-услугите како и за да може полека, но сигурно да го отпочнеме процесот на дигитална трансформација, треба да ја знаеме реалната состојба и моменталното познавање на дигиталната агенда во руралните средини.

За тааа цел тимот на Рурална Коалиција кој што работи на проектот “Дигитализација во земјоделството – СЕГА” Ве поканува да одвоите 5 минути од Вашето време и да ги одговорите прашањата зададени на овој линк .

 Проектот “Дигитализација во земјоделството – СЕГА”е суб-грантиран во рамките на проектот “Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА” го спроведува Metamorphosis Foundation ( Северна Македонија ), Академија за е-владеење ( Естонија ), Levizja Mjaft ( Албанија ), ЦРТА – Центар за истражување,транспарентност и отчетност ( Србија ), HBO 35мм ( Црна Гора ) и ODK – Отворени податоци Косово ( Косово ). Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.

На денешната 28-ма седница по ред на Советот за соработка и развоj со граѓанскиот сектор се разгледуваше програмата и одлуката за распределба на средства од Буџетот на РСМ за 2021-ва година

Објавено на: 01.20.2021

На денешната 28-ма седница по ред на Советот за соработка и развој на граѓанскиот сектор се разгледуваше програмата и одлуката за распределба на средствата од Буџетот на РСМ за 2021-ва година

  •  Која и каква треба да биде улогата на претставниците на граѓанските организации во Комисијата која што ги носи одлуките за финансирање на граѓанските организации? Дали треба да бидат набљудувачи или пак дел од оценувачите? Дискусијата која што се разви на седницата упатува многу на веќе созреаната потреба за реформа на државниот систем за финансирање на ГО
  • Исто така, најавено е дека ваквата реформа ќе започне да се спроведува оваа 2021-ва година, па ќе треба сите како граѓански организации да ги следиме процесите, но максимално да придонесеме кон истите како би добиле систем или модел за државно финансирање по терк и мерка на ГО
  • Што се однесува пак до зголемувањето на транспарентноста и отчетноста на граѓанските организации, оваа година за прв пат јавно ќе бидат објавувани извештаите на граѓанските организации за веќе реализираните проекти финансирани од Буџетот на државата.
  • Известувањето за работата на Советот, Рурална Коалиција го реализира во рамките на годишниот план за работа на организацијата кој што е поддржан во рамките на програмата на Civica Mobilitas .
 
 

Дигитална агенда, но и достапноста на е-услугите во руралните средини ќе биде една од темите на кои што ќе работи Рурална Коалиција во наредните 18 месеци.

Објавено на 1.18.2021

Проектот Дигитализација во земјделството – СЕГА! ќе се реализира 18 месеци на територијата на 5 општини и тоа:

Кривогаштани,Старо Нагоричане,Врапчиште,Кичево и Струмица. Истиот ќе има за цел да се зголеми довербата на електронското издавање на докуемтни од страна на институциите,  но исто така и да се зголеми нивото на дигиталната писменост кај локалното население.

Исто така ќе биде отворен и локале центар за е-поддршка во Кичево кој што пак директно ќе нуди поддршка за граѓаните да може полесно да ги добијат услугите по електронски пат и на таков начин да се скратат гужвите пред шалтерите на институциите.

Рурална Коалиција е една од трите организации од Северна Македонија која што стана дел од мрежата ICEDA – Increasing Civic Engagement in the Digital Agenda и која што во наредниот период ќе работи на формирање и управување со граѓански центар за поддршка на е-владеење преку кој што ќе им помогне на земјоделците и руралното население воошто во користењето на е-услугите, но и зголемувањето на дигиталната писменост на локално ниво. Вакви активности освен во Северна Македонија во рамките на мрежата ИЦЕДА ќе се спроведуваат и во Албанија,Косово,Црна Гора и Србија, а во рамките на проектот  “Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА” која што го спроведува Metamorphosis Foundation  ( Северна Македонија ), Академија за е-владеење ( Естонија), Levizja Mjfat!(Албанија), ЦРТА -Центар за истражување,транспарентност и отчетност ( Србија), НВО 35мм ( Црна Гора) и ODK – Отворени податоци Косово (Косово).Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.