Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество бара Владата да го преиспита планирањето средствата за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации во Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година

Leave a Comment