Седници

ДАТУМ
БРОЈ НА СЕДНИЦА
ЗАПИСНИК
30.7.202023-та (дописна) седница на СоветотОдложена
19.6.202022-ра (дописна) седница на СоветотНацрт-записник
5.6.202021-ва (дописна) седница на СоветотЗаписник
16.4.202020-та (дописна) седница на СоветотЗаписник
26.3.202019-та (дописна) седница на СоветотЗаписник
10.12.201918-та (дописна) седница на СоветотЗаписник
25.11.201917-та седница на СоветотЗаписник
28.10.201916-та седница на СоветотЗаписник
24.9.201915-та седница на СоветотЗаписник
27.8.201914-та седница на СоветотЗаписник
4.7.201913-та седница на СоветотЗаписник
22.5.201912-та седница на СоветотЗаписник
19.3.201911-та седница на СоветотЗаписник
7.3.201910-та седница на СoветотЗаписник
12.2.20199-та седница на СоветотЗаписник
11.12.20188-ма седница на СоветотЗаписник
26.11.20187-ма седница на СоветотЗаписник
9.10.20186-та седница на СоветотЗаписник
13.9.20185-та седница на СоветотЗаписник
13.6.20184-та седница на СоветотЗаписник
30.5.20183-та седница на СоветотЗаписник
14.5.20182-ра седница на СоветотЗаписник
16.4.2018Конститутивна седница на СоветотЗаписник

Податоците за Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор се превземени од веб страната на Одделението за соработа со невладини организации во Генерален секретаријат – www.nvosorabotka.gov.mk