Седници

ДАТУМ БРОЈ НА СЕДНИЦА ЗАПИСНИК
06.04.2022
17.03.2022
10.02.2022
23.12.2021
18.11.2021
15.9.2021
3.6.2021
22.04.2021
15.03.2021
29.01.2021

20.01.2021

28.12.2020
7.12.2020
2.12.2020

2.11.2020

30.7.2020
19.6.2020
5.6.2020
16.4.2020
26.3.2020
10.12.2019
25.11.2019
28.10.2019
24.9.2019
27.8.2019
4.7.2019
22.5.2019
19.3.2019
7.3.2019
12.2.2019
11.12.2018
26.11.2018
9.10.2018
13.9.2018
13.6.2018
30.5.2018
14.5.2018
16.04.2018

Податоците за Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор се превземени од веб страната на Одделението за соработа со невладини организации во Генерален секретаријат – www.nvosorabotka.gov.mk