Рурална Коалиција ќе го гради првиот виртуелен локален пазар на земјоделски производи со обезбедена поддршка од донаторскиот кружок 2020

Датум на објава: 30.12.2020

Над 150 граѓани се здружија паметно а преку 60 граѓани донираа веќе 445.000 денари за иницијативи што долгорочно ја унапредуваат благосостојбата на граѓаните и заедниците и тоа за три граѓански организации: Здружение за дислексија Ајнштајн, ДПД – Свети Николе и Рурална Коалиција.

Благодарение на бизнис секторот,граѓанските организации и самите граѓани Рурална Коалиција ја доби потребната поддршка за да изгради виртуелен локален женски е-пазар каде што жените од руралните средини ќе може да пласираат и да ги продаваат приозводите, па само со неколку клика сите ќе имаме сите ќе имаме можност да се запознаеме со традицијата на производството, со животните приказни на жените и да си купиме чиста и здрава локално произведена храна

Прочитај повеќе