Рурална Коалиција дел од регионалниот Agricultural Policy Forum

12.10.2020 година

 

Рурална Коалиција дел од регионалниот Agricultural Policy Forum

 

Оваа работна недела ја почнуваме со придонесот кон креирање на политиките во земјоделството и руралниот развој особено во делот на давање на што е можно попрецизни, поконцизни и поспецифични препораки кога станува збор за пост-Ковид ситуацијата, но и во која насока може да го планираме и гледаме земјоделството, руралниот развој и производството на храна, но и како преку регионална соработка да придонесеме кон создавање на решенија кои што ќе водат кон одржливи рурални заедници. Тоа ни го овозможува Agricultural Policy Forum #APF2020 во организација на Swg Secretariat

 

Дополнително, оваа недела ќе ја бележиме и како Глобална недела на отчетноста 2020 година, па сите објави оваа недела дополнително ќе го имаат и хаштагот #BeAccountable