Родова анализа на лидерските позиции во Општините Делчево и Македонска каменица

Објавено на 10.03.2021 година

Од источниот регион општините во кои се спроведе родовата анализа на лидерските позиции се Општина Делчево и Општина Македонска Каменица.

Податоците споделени во инфографиците се преземени од официјалните страни на општините, како и со поддршка од координатор(к)ите за еднакви можности во општините.

Родовата анализа е спроведена во рамки на проектот “Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост”.