Препознавање на потенцијалот за женско претприемништво во руралните средини

“Жените се невидливата нишка во заедницата која што ги поврзува сите чинители во руралната заедница и во исто време ја прави истата одржлива” – беа воведните зборови со кои што Марина Тошеска ја отвори денешната панел дискусија за потенцијалот на женското претприемништо во руралните средини.Жените треба да се поддржуваат и меѓусебно, но и од страна на мажите, како и останатите чинители во заедницата за да може да остварат и негуваат социјално и економско добро кое што ќе биде од интерес за целата рурална заедница.

Прочитај повеќе