Младите од руралните средини бараат активно вклучување во процесите на креирање на локални политики

Кои се потребите на младите од руралните средини од општините Куманово и Старо Нагоричане? Какви се нивните ставови за вклучување во процесите на донесување на локални политики? Што може и како треба да се подобри според нивните препораки? Прочитаjте jа целосно истражувачката новинарска сториjа изработена на тема: Вклучување на младите од руралните средини во процесите на креирање на локални политики. Сториjата е изработена во рамките на проектот “Со медиумска писменост до подобрени локални младински политики” финансиран како под-грант во рамките на Проектот за младинско изразување, поддржан од ЕУ, а се проведува од Младински образовен форум – МОФ во соработка со Младински сојуз Крушево и Центарот за балканска соработка – ЉОЈА.


Сторијата е достапна на следниот линк