Како според Вас треба да изгледа еден локален е-пазар на земjоделски производи?

Што најмногу ќе Ви привлече внимание за да купите еден производ?Дали е тоа пакувањето,дали е регионот каде што се произведува,дали е личната приказна на производителот или пак е нешто сосема друго?

За да го дознаеме Вашиот одговор, а и да ни дадете насока како истата да ја креираме,а да биде корисна за сите нас, секој од нас е како купувач поканет да ја пополни анкетата која што е достапна на следниот линк ! 

Секој одговор ни значи! 

Истражувањето и платформата се дел од годишната програма за работа на Руралната Коалиција, а финансиски поддржана од Civica Mobilitas .