Каква е родовата анализа на лидерските позиции во Општина Кавадарци?

Објавено на 11.03.2021 година.

Каква е родовата анализа на лидерските позиции во Општина Кавадарци?Погледнете го инфографикот.

Родовата анализа е спроведена во проектот “Низ женски леќи:покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локални акциски планови за родова еднаквост”