Видео ЈОНОСКИ ЗА ТВ 24 СО СООДВЕТНИ ВЛОЖУВАЊА МОЖЕ ДА ОБЕЗБЕДИМЕ КВАЛИТЕТНА ХРАНА 


ГОСТУВАЊЕ НА ИЗВРШНАТА ДИРЕКТОРКА НА РУРАЛНА КОАЛИЦИЈА ВО ТВ 24


И ТАА е ТУКА !


Ковид 19 и гласот на жената од руралната средина


Едукативно видео за родова еднаквост и поглавје 23


Едукативно видео – Како полесно до државно земјоделско земјиште


Новинарска видео сториjа – Постои ли злоупотреба и корупциjа во постапките за доделување на државно земjоделско земjиште?


Активни жени во руралните средини – Активно придонесуваат кон развојот на локалната заедница


Европските фондови недостижни за македонскиот етно туризам