Вардарски

Мотел Ресторан Моклиште

Адреса:С. Ваташа Кавадарци

Телефон:0707 330 999

FB страна

СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ И РЕСТОРАНТСКИ УСЛУГИ