РУРАЛНА КОАЛИЦИЈА

Отворена е нова платформа за потребите  на земјоделците! На неа ќе ги најдете потребните документи кој ви се потребни за аплицирање на некоја од мерките.

www.e-zemjodelskiuslugi.mk

Земјоделски календар 2021 година

ГРАДИМЕ ЗАЕДНИЧКА ИДНИНА

Земјоделството е нашата најмудра работа, затоа што на крај само тоа придонесува за вистинската благосостојба, добар морал и среќа.

– Томас Џеферсон-

Видео приказна за Рурална Коалиција

Објавено на 19.10.2021 година. Која е всушност Рурална Коалиција и што е она што организацијата го работи? За што застапува и кои се нејзините членки, но и главни дејности со кои што се наметнува како партнер во креирањето на политики, но во исто време и придонесува кон создавањето на одржливи...

повеќе

Одбележување на Меѓународниот ден на жените од руралните средини: До каде сме на патот на родово-одговорното буџетирање во земјоделството и руралниот развој?

Објавено на: 15.10.2021 година. Денес е одржа отворената дебата и презентација на резултатите од извештајот “Родово-одговорно буџетирање во секторот земјоделство и рурален развој“ и промоцијата на документот за јавни политики “Каде не води патот на родово-одговорното буџетирање во секторот земјоделство и рурален развој“. Денес се одбележува Меѓународниот ден на жената...

повеќе

Излезе првиот ИПАРД извештај “во сенка”

Објавено на 01.10.2021 година. Светлото на денот го гледа и првиот ИПАРД извештај во сенка кој што ја анализира мерката 1 – Модернизација на семејните земјоделски стопанства за која што само во ИПАРД 2 се издвоени повеќе од 28 милиони евра, a потпишани се 2.286 договори. Најголемиот дел од земјоделците...

повеќе

Земјоделците кои се корисници на субвенции и имаат промена во банкарски сметки, телефонски броеви или адреса на живеење потребно е да ги ажурираат промените

Објавено на 29.09.2021 година. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството ги известува земјоделските стопанства кои поднеле барање за финансиска поддршка во 2021 година, а од денот на поднесувањето на барањето до сега имаат промена во: број на банкарска сметка, промена на адреса на живеење, или телефонски број за контакт, ќе...

повеќе

ВОЛОНТИРАЈ

Волонтирањето е еден од најдобрите начини да се помогне во образованието на децата и младите во едно општество. Рурална Коалиција ја поддржува волонтерската работа за сите оние кои сакаат да придонесат во исполнување на нашата мисија . Доколку сакате да научите повеќе и да ги вклучите Вашите лични достигнувања и идеи кон целите на организацијата, Ве покануваме да се приклучите во нашиот тим!

ГАЛЕРИЈА

ДОНАТОРИ