Заврши промотивната кампања и запознавањето на локалното население со содржината…

Заврши промотивната кампања и запознавањето на локалното население со содржината на стратегијата за локален економски развој на општина Старо Нагоричане. Беа посетени сите месни заедници во општината, а локалното население имаше можност да добие примерок од стратегијата на општината, но и преку промотивен материјал да се информира за целите кон чие што достигнување ќе се насочи општината во наредните 5 …

Посетат на саемот Зоотехна во Солун

Над 200 земјоделци со логистичка поддршка на Рурална Коалиција изминатиов викенд имаа можност да го посетат саемот Зоотехна во Солун и да ги видат најновите технологии и достигнувања во растителното и сточарско производство. Дел од изложените производи погледнете ги низ галеријата на фотографии.

Усвоена стратегијата за локален економски развој на општина Старо Нагоричане!

На седницата на Советот на општина Старо Нагоричане одржана во јануари 2019 година на Дневен ред на седницата беше ставена за разгледување и усвојување стратегијата за локален економски развој на општина Старо Нагоричане 2019-2023 година. Истата беше презентирана од страна на тимот на Рурална Коалиција како партнер во изработката на стратегијата, при што истата беше усвоена со консензус, односно без …

Zootechnia во Солун

Ве информираме дека на 02.02.2019 ќe се организира еднодневна посета на саемот за сточарствo Zootechnia во Солун. На саемот посетителите ќе имаат можност да се запознаат со најновите техники и технологиии во делот на сточарското производство, механизација,пчеларство, ветеринарни производи и сл.   Освен саемот, посетителите ќе имаат можност да ги посетат и трговскиот центар Cosmos и IKEA.   Краен рок …

Извршната директорка на Рурална Коалиција, г-а Лилјана Јоноски, дел од работната група во рамките на Советот за соработка…

Извршната директорка на Рурална Коалиција, г-а Лилјана Јоноски, дел од работната група во рамките на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, која што работеше на предлог моделот за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори за членство во Европската Унија. Моделот беше презентиран на консултативна средба со над 40 граѓански организации кои укажаа на важноста на утврдување …

Првиот граѓански форум ги даде насоките за изработка на стратегијата за соработка со граѓанските организации и месните заедници во општина Кривогаштани

Жителите од општина Кривогаштани во соработка со претставниците на општината на заедничка маса ги разгледуваа главните предизвици со кои што се соочуваат при секојдневната комуникација која што ја остваруваат едни со други. Беше направена SWOT анализа, а се започна и со дефинирање на првите генерални стратешки цели кои што треба да ја унапредат досегашната комуникација помеѓу општината и нејзините жители, …

Се објавува оглас за избор на двајца експерти за изработка на 2 стратегии

Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Руралните општини и жителите взаемно ја градат довербата и животот во локалната заедница“ кој што го имплементира во соработка со Здружението ПОЛИМАТ 13, а финансиски поддржан од Европската Унија во рамките на проектот “Национален рурален парламент како глас на руралното население“, објавува оглас за избор на двајца експерти за изработка на 2 стратегии …

Се реализираше и вториот граѓански форум во општина Старо Нагоричане!

Жителите од општина Старо Нагоричане вклучувајќи ги тука и претставниците од сите локални јавни институции, како и претставниците на самата општина работеа конкретно и детално на развивањето на стратегијата за локален економски развој. Се разгледуваа конкретно силните и слаби страни на општината, можностите и заканите за општината, а самите жители на општината имаа можност да ги истакнат и своите идеи, …

Реализиран првиот граѓански форум во рамките на проектот Локалната заедница и општината заеднички ја креираат Стратегијата за локален економски развој!

Отпочна процесот на креирање на стратегијата за локален економски развој на општината Старо Нагоричане преку одржување на првиот граѓански форум со претставниците на локалната самоуправа. Преку методот на светско кафуле каде што три различни целни групи ќе имаат можност да работат на стратешките цели и приоритети кои што треба да се определат во рамките на општината и да се работи …

Повик за учество во работилница

  Здружението Форум – Центар за стратешки истражувања и документација од Скопје ги повикува сите заинтересирани лица од Североисточен плански регион на Република Македонија да се пријават за учество на обука во рамки на проектот „Активни граѓани за добро владеење“. Форум ЦСИД го спроведува овој проект во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество. Активностите во Североисточниот регион ги …