Мрежата на млади фармери – цврста во знаењата и ресурсите, но недоволни за генерирање на доволно фондови и мотивациjа каj младите од руралните средини

Младите од руралните средини немаат мотивациjа и не сакаат да останат во руралните средини, но и не знаат кои се бенефитите од заедничко делување во заедницата во коjа живееме – беше главниот заклучок коj што произлезе од направената анализа на силните и слаби страни на Мрежата на млади фармери. Во исто време беше утврдено дека можностите ги има, но не …

Рурална Коалициjа на Денот на граѓанските организации

Ден на граѓанските организации… Преку споделување на знаења и традиционални рецепти заедно до препознавање на руралните капацитети кои што имаат потенцијал да бидат развиени во она што се нарекува рурален, агро, еко туризам, а за кој што побарувачката е се поголема во регионот. Зошто и ние не би имале развиени рурални средини препознаени на светско ниво ако веќе се прокламираме …

Подобрена информираност за законски измени во земjоделството и руралниот развоj

Со цел што подобра и навремена информираност на земjоделците, како и воопшто на сите чинители во секторот земjоделство и рурален развоj, Рурална Коалициjа воведува уште една активност во рамките на своето работење, а тоа е редовно информирање за законските и подзаконски акти кои што се донесуваат во секторот, а се од интерес за земjоделците, како и за оние кои што …

Транспарентноста и отвореноста се клучни предуслови за демократскиот развој …

Транспарентноста и отвореноста се клучни предуслови за демократскиот развој на општеството Како до подобар пристап и користење на правото за пристап до јавни документи со цел да се зголеми учеството во процесите на креирање политики, да се бара отчетност од Владата и да се иницираат позитивни промени во општеството со изработка на конкретен акциски план за делување беше главната тема …

Резултатите од проектот Отчетност за сработеното со парите на граѓаните прикажани и низ видео материјал – Рурална Коалиција една од организациите која што ги споделува искуствата од спроведувањето на проектот како позитивна пракса

Погледнете го видеото изготвено во рамките на проектот Граѓанска алијанса за транспарентност. Рурална Коалиција една од организациите кои што ги споделуваат успешните резултати и најинтересните моменти од реализираниот мониторинг на работата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во периодот 2013-2016 година. Реформата на јавната администрација клучна и неопходна за поквалитетни услуги за граѓаните, но и реформа која што ќе …

“Двојката“ дадена од земјоделците за Министерството за земјоделство поправена во јака “четворка“ во делот на транспарентноста и отчетноста

  Земјоделците не се задоволни од работата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ), а критиките особено се однесуваат на нефункционалноста на работните тела кои треба да го обезбедат учеството на земјоделците во креирањето и спроведувањето политики во оваа област, но и нивната информираност за работата и процесите кои што се случуваат во самата институција. Со ваквите критики во …

Рурална Коалиција ја одржа изборната седница на Собранието

На 05.03.2019 година Рурална Коалиција ја одржа изборната седница на Собранието на организацијата на која што беа присутни 31 делегат од здруженијата/партнери на организацијата. Беше избран и новиот состав на членови на Управниот и Надзорниот одбор, се реизбра извршниот директор на организацијата, а беа исто така усвоени и основните правилници и деловници за работа на организацијата. Се донесе и програмата …

Живка Ѓурчиновска, добитник на признанието за Жена ЗЕМЈОДЕЛКА на ГОДИНАТА

Живка Ѓурчиновска….. жена фармер која доаѓа од гостиварското село, Тумчевиште. Храбра но истовремено и сензуална, практична но и премногу реална, секако и емотивна. Често е пример на жена која зрачи со природна интелигенција, Нејзината смисла за расудување и реалното поимање на работите е навистина инспиративен. Истовремено жена која се вложува многу за да постигне резултати и во земјоделството.посебно во делот …

Весна Јаневска, добитник на признанието за Жена ЗЕМЈОДЕЛКА на ГОДИНАТА

Весна Јаневска….Вистински мајстор за традиционални специјалитети, жена која зрачи со креативност и интелигенција. Храбра и Неуморна, сигурна во себе, исполента со духовитост. Жена со силни вредности и верувања која знае секогаш да го покаже балансот меѓу логичкото размислување и следењето на нејзиното срце. Жена фармер која е вистински пример за останатите. Иницијатор, предводник, лидер на идејата за Рурално Женско Лоби