Резултатите од проектот Отчетност за сработеното со парите на граѓаните прикажани и низ видео материјал – Рурална Коалиција една од организациите која што ги споделува искуствата од спроведувањето на проектот како позитивна пракса

Погледнете го видеото изготвено во рамките на проектот Граѓанска алијанса за транспарентност. Рурална Коалиција една од организациите кои што ги споделуваат успешните резултати и најинтересните моменти од реализираниот мониторинг на работата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во периодот 2013-2016 година. Реформата на јавната администрација клучна и неопходна за поквалитетни услуги за граѓаните, но и реформа која што ќе …