“Двојката“ дадена од земјоделците за Министерството за земјоделство поправена во јака “четворка“ во делот на транспарентноста и отчетноста

  Земјоделците не се задоволни од работата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ), а критиките особено се однесуваат на нефункционалноста на работните тела кои треба да го обезбедат учеството на земјоделците во креирањето и спроведувањето политики во оваа област, но и нивната информираност за работата и процесите кои што се случуваат во самата институција. Со ваквите критики во …