Заврши промотивната кампања и запознавањето на локалното население со содржината…

Заврши промотивната кампања и запознавањето на локалното население со содржината на стратегијата за локален економски развој на општина Старо Нагоричане. Беа посетени сите месни заедници во општината, а локалното население имаше можност да добие примерок од стратегијата на општината, но и преку промотивен материјал да се информира за целите кон чие што достигнување ќе се насочи општината во наредните 5 …