Усвоена стратегијата за локален економски развој на општина Старо Нагоричане!

На седницата на Советот на општина Старо Нагоричане одржана во јануари 2019 година на Дневен ред на седницата беше ставена за разгледување и усвојување стратегијата за локален економски развој на општина Старо Нагоричане 2019-2023 година. Истата беше презентирана од страна на тимот на Рурална Коалиција како партнер во изработката на стратегијата, при што истата беше усвоена со консензус, односно без …