Вклучувањето на сите локални чинители и директната соработка со граѓанскиот сектор се покажаа како клучни елементи при изработката на квалитетни стратешките документи на локалната самоуправа

Ова беше една од поентите кои што неколку пати беше нагласена во рамките на завршната локална конференција која што на 20 февруари се одржа во општина Старо Нагоричане. На локалната конференција беше презентирана Стратегијата за локален економски развој на општина Старо Нагоричане која што се работеше една година претходно вклучувајчи ги во процесот сите засегнати страни и локални чинители во …

Заврши промотивната кампања и запознавањето на локалното население со содржината…

Заврши промотивната кампања и запознавањето на локалното население со содржината на стратегијата за локален економски развој на општина Старо Нагоричане. Беа посетени сите месни заедници во општината, а локалното население имаше можност да добие примерок од стратегијата на општината, но и преку промотивен материјал да се информира за целите кон чие што достигнување ќе се насочи општината во наредните 5 …

Посетат на саемот Зоотехна во Солун

Над 200 земјоделци со логистичка поддршка на Рурална Коалиција изминатиов викенд имаа можност да го посетат саемот Зоотехна во Солун и да ги видат најновите технологии и достигнувања во растителното и сточарско производство. Дел од изложените производи погледнете ги низ галеријата на фотографии.

Усвоена стратегијата за локален економски развој на општина Старо Нагоричане!

На седницата на Советот на општина Старо Нагоричане одржана во јануари 2019 година на Дневен ред на седницата беше ставена за разгледување и усвојување стратегијата за локален економски развој на општина Старо Нагоричане 2019-2023 година. Истата беше презентирана од страна на тимот на Рурална Коалиција како партнер во изработката на стратегијата, при што истата беше усвоена со консензус, односно без …