Агро-рурален БЛОГ!

Вашите идеји, предлози, ставови, коментари на едно место!
Простор за земјоделците, за населението во руралните средини, институциите, академската заедница, здруженијата….
Заедно да придонесеме кон унапредување на состојбите во земјоделството и руралниот развој. Како и од каде да се почне оставаме на Вашите предлози и идеи! Кон секој од предлозите ќе се пристапи сериозно и ќе се настојува да се изнајдат средства и начини како истите да се реализираат, па затоа просторот го оставаме токму на ВАС, земјоделците!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *